Meerwaarde voor de samenleving

De bewoonbare oppervlakte in België slinkt met grote mate. Dit omdat wij als Belgen graag groot en mooi wonen, maar ook omdat het bevolkingsaantal in België als maar groter wordt. Door bijvoorbeeld uw huis op te splitsen of deels toegankelijk te stellen voor een tweede gezin kan u helpen bij dit probleem wat op te lossen.