Zorgwonen

Wordt jouw woning optimaal gebruikt?

Verhaal 1:

Veel eigenaars wonen in een groot huis dat niet voor de volle 100 % bewoond is. Het huis is gebouwd in de “gouden jaren” voorzien op een leuk gezin met een mooie tuin. De kinderen zijn het huis uit en er wonen nu, hopelijk twee fitte, 60+-ers in het huis. Dit is niet altijd het geval. Soms zou wat ondersteuning in het huishouden of in de tuin welkom zijn.

Verhaal 2:

Jongeren hebben het moeilijk om een woning te vinden.Het is dikwijls ook financiëel niet haalbaar om van bij de start een huis te kopen. Omwille van verschillende redenen zijn sommige anderen niet in staat om volledig zelfstandig te wonen.

Als je deze twee situaties optelt kom je bij een WIN-WIN situatie uit vinden wij. Zeker als je meerekent dat ook de overheid deze projecten ondersteunt onder de noemer “zorgwonen”. Verschillende steden, gemeenten en andere instanties geven subsidies voor het aanpassen en verbouwen van woningen. Zowel voor 60+ers als voor andersvaliden.

Zorgwonen bied een oplossing aan mensen die ouderdomskwalen ondervinden en andersvalide zijn.

Maar er is meer: We houden ook van de sociale en maatschappelijke dimensie: meer samen-leving.

Door Zorgwonen toe te passen winnen beide partijen. We creëren een meerwaarde voor het huis. Voor ouderen en andersvaliden kan dit betekenen dat men langer zelfstandig thuis kan leven. Naast het plezier om langer thuis te wonen is dit een besparing van minstens 2000,00 euro per maand. Voor het jonge gezin geeft dit ook vrijheid. Denk aan het feit dat er iemand thuis is als de kinderen thuis komen, ‘babysit’ mogelijkheden, oppikken van benodigdheden, een helpende hand bij klusjes en werken in de tuin. Het jonge gezin kan ook genieten van de tuin. De kinderen brengen ‘leven’.

Uiteraard vraagt dit om goede afspraken en is elke mens/gezin daarin verschillend. In heel het idee van zorgwonen en zelfstandig samen-wonen vinden we het uitdagend om diversiteit binnen te brengen in het conept.

Woon zelfstandig samen

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.