Levenslang wonen

Door aanpassingen te doen aan de woning kunnen ouderen langer in de woning blijven wonen. Als je als pas jong gepensioneerde aanpassingen kan doen aan de woning. Elke maand dat je langer thuis kan wonen is een kostenbesparing van ongeveer 2500€, door aanpassingen te doen die wij voorstellen kunnen deze besparingen leiden tot een investering en een meerwaarde toebrengen aan het huis.

Een douche en een badkamer op de benedenverdieping.